БФПС

Не всичко започва от днес

Не всичко започва от днес

Цанко Цанков: българската система не произвежда конкурентно способен продукт

Цанко Цанков: българската система не произвежда конкурентно способен продукт

Въпрос към „Решение от 18 ноември на УС на БФПС“ относно резултатите от ЗАМОРАТА

Въпрос към „Решение от 18 ноември на УС на БФПС“ относно резултатите от ЗАМОРАТА

ВЪПРОСИ относно Решения на УС на БФПС във връзка с резултатите от ЗАМОРАТА

ВЪПРОСИ относно Решения на УС на БФПС във връзка с резултатите от ЗАМОРАТА

Моля, по-позитивно!

Моля, по-позитивно!

Спортен календар на БФПС за 2016г.

ПОГЛЕД  В  БЪДЕЩЕТО

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Печели само плуването

Печели само плуването

КАТЕГОРИЗАЦИЯ на ПЛУВНИТЕ КЛУБОВЕТЕ – 2014г. – мнение на Борис Божилов

КАТЕГОРИЗАЦИЯ на ПЛУВНИТЕ КЛУБОВЕТЕ – 2014г. – мнение на Борис Божилов

Наскакались, да?

Наскакались, да?

КОЛОРАДО – или гаранция за точност?

КОЛОРАДО – или гаранция за точност?

Една крачка в интернет пространството или голяма крачка за развитието на Българското Плуване.

Една крачка в интернет пространството или голяма крачка за развитието на Българското Плуване.

Баланс

Баланс

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ – 29.04.2014г.

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ – 29.04.2014г.

Multination Junior Meet 2014 – Александруполис, Гърция

Multination Junior Meet 2014 – Александруполис, Гърция

Изходът е друг

Изходът е друг

Ще продължим ли да превръщаме реалните възможности в утопия?

Ще продължим ли да превръщаме реалните възможности в утопия?

Тенденция ли са в българското плуване явления като това във Варна

Тенденция ли са в българското плуване явления като това във Варна

Левчета, плуване и математика – ІІІ-та част

Левчета, плуване и математика – ІІІ-та част

Интереси

Интереси

Левчета, плуване и математика (ІІ-ра част)

Левчета, плуване и математика (ІІ-ра част)

Левчета, плуване и математика

Левчета, плуване и математика

Има или няма рекорд

Има или няма рекорд

Защо така?

Защо така?

Говори ми за пачки

Говори ми за пачки

Page 3 of 512345