БФПС

Моля, по-позитивно!

Моля, по-позитивно!

Спортен календар на БФПС за 2016г.

ПОГЛЕД  В  БЪДЕЩЕТО

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Печели само плуването

Печели само плуването

КАТЕГОРИЗАЦИЯ на ПЛУВНИТЕ КЛУБОВЕТЕ – 2014г. – мнение на Борис Божилов

КАТЕГОРИЗАЦИЯ на ПЛУВНИТЕ КЛУБОВЕТЕ – 2014г. – мнение на Борис Божилов

Наскакались, да?

Наскакались, да?

КОЛОРАДО – или гаранция за точност?

КОЛОРАДО – или гаранция за точност?

Една крачка в интернет пространството или голяма крачка за развитието на Българското Плуване.

Една крачка в интернет пространството или голяма крачка за развитието на Българското Плуване.

Баланс

Баланс

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ – 29.04.2014г.

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ – 29.04.2014г.

Multination Junior Meet 2014 – Александруполис, Гърция

Multination Junior Meet 2014 – Александруполис, Гърция

Изходът е друг

Изходът е друг

Ще продължим ли да превръщаме реалните възможности в утопия?

Ще продължим ли да превръщаме реалните възможности в утопия?

Тенденция ли са в българското плуване явления като това във Варна

Тенденция ли са в българското плуване явления като това във Варна

Левчета, плуване и математика – ІІІ-та част

Левчета, плуване и математика – ІІІ-та част

Интереси

Интереси

Левчета, плуване и математика (ІІ-ра част)

Левчета, плуване и математика (ІІ-ра част)

Левчета, плуване и математика

Левчета, плуване и математика

Има или няма рекорд

Има или няма рекорд

Защо така?

Защо така?

Говори ми за пачки

Говори ми за пачки

Не е за вярване:  мъже – дискриминирани

Не е за вярване: мъже – дискриминирани

Отново за обърнатата пирамида и сбърканите цели

Отново за обърнатата пирамида и сбърканите цели

Българското плуване през 2013. V-та част

Българското плуване през 2013. V-та част

Българското плуване през 2013. ІV-та част

Българското плуване през 2013. ІV-та част

Page 3 of 512345