Атанас Георгиев

Феноменът Катинка Хошу – обновена с графики

Феноменът Катинка Хошу – обновена с графики

Съдиите по пристигане – последствията от тяхното премахване

Съдиите по пристигане – последствията от тяхното премахване

Точки и пари. FINA Световна купа

Точки и пари. FINA Световна купа

Точковата система на FINA

Точковата система на FINA

Сравнителен анализ броя на плувците от дадена страна по няколко показателя

Сравнителен анализ броя на плувците от дадена страна по няколко показателя

Топ времената на плуването в България за 2013г.

Топ времената на плуването в България за 2013г.

Система за оценка качеството на постижението на плувеца

Система за оценка качеството на постижението на плувеца

Нека търсим проблеми, но и техните решения

Нека търсим проблеми, но и техните решения

Входните времена (заявките)

Входните времена (заявките)