Атанас Георгиев

Сравнителна таблица на постиженията от Балканиадите 2008÷2015г.

Сравнителна таблица на постиженията от Балканиадите 2008÷2015г.

* Знакът „!” във файла означава, че плувецът ще участва и на следващите балканск... »

Система за оценка качеството на постижението на плувеца

Система за оценка качеството на постижението на плувеца

по факторите: пол, възраст, дисциплина, размер на басейна Системата за оценка ка... »

Нека търсим проблеми, но и техните решения

Нека търсим проблеми, но и техните решения

  В отговор на текста, написан от Вальо Балкански бих искал да ви изложа следнот... »

Входните времена (заявките)

Входните времена (заявките)

Трябва ли в държавните първенства във всяка дисциплина да има задължително заявя... »