Александър Конкеев, Author at Портал за плуване - Страница 7 от 7's Posts

Съчетано плуване. Развитие на детското плуване (10 годишни) в България 2008-2012г.

Съчетано плуване. Развитие на детското плуване (10 годишни) в България 2008-2012г.

Графиките по-долу, изготвени от Александър Конкеев, илюстрират развитието на дет... »

Основни стилове. Развитие на детското плуване – 10 годишни в България 2008-2012г. I-ва част

Основни стилове. Развитие на детското плуване – 10 годишни в България 2008-2012г. I-ва част

Графиките по-долу, изготвени от Александър Конкеев, илюстрират развитието на дет... »

Пожарът на бунта

Пожарът на бунта

Не оставяйте плувните трибуни празни!     автор: Александър Конкеев   Поставенит... »

Page 7 of 7«567