Федерациите ще носят правно задължение при нарушения на допинг правила от спортистите им

Федерациите ще носят правно задължение при нарушения на допинг правила от спортистите им
User Rating: 5.9 (3 votes)

фото: sport.framar.bg

government.bg

Правителството направи промени в Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност.

Част от промените са свързани с необходимостта действащите текстове на нормативния документ да бъдат приведени в съответствие с измененията на Световния антидопингов кодекс, влизащи в сила от 1 януари 2015 г. С тях се разширява обхватът на деянията, които представляват нарушения на антидопинговите правила. Такива ще бъдат насърчаването, подпомагането, прикриването или друго съучастие, включващо нарушение или опит за нарушение на антидопинговите правила, както и сдружаването на спортист в професионален или свързан със спорта аспект с длъжностно лице, за което знае, че изтърпява наказание за нарушение на антидопинговите правила.

Създава се правно задължение на лицензираните спортни федерации да не допускат картотекирани от тях спортисти или длъжностни лица в администрирания от тях спорт да извършват нарушения на антидопинговите правила. За неспазването му федерациите ще носят административнонаказателна отговорност. По този начин се създават предпоставки за засилен контрол от самите федерации към спортистите и длъжностните лица по отношение на спазването на забраните. Съществуващата към момента административнонаказателна разпоредба не е обвързана нормативно със съответното задължение за федерациите, което е пречка за ефективното й прилагане.

С постановлението се прецизират и някои процедурни разпоредби относно производството по допингов контрол.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>