Представяне на новия Закон за физическото възпитание

Представяне на новия Закон за физическото възпитание
User Rating: 0 (0 votes)

government.bg/

 • Нов момент в законопроекта:законност, защита на обществения интерес, публичност и прозрачност, пропорционалност, координация, отговорност и равни възможности.
 • Предвижда се изискване спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация.
 • Изрично е предвидена възможността за създаването на студентски спортни клубове.
 • Новата уредба на спортните федерации предвижда издаването на безсрочен спортен лиценз от министъра на младежта и спорта и засилен последващ контрол върху федерациите, притежаващи лицензи. Необходимостта от унифициране на правилата за практикуване и развитие на видовете спорт на национално ниво и контрол за спазването им налага определянето на субекти, които да осъществяват тези функции.
 • Нови изисквания по отношение на лицензирането на федерациите – те трябва да имат най-малко 15 клуба за членове със седалища в 3 административни области, а в действащия ЗФВС изискването е за 7 клуба.
 • финансиране с публични средства да могат да получават само федерации, които имат не по-малко от 20 членове или когато техен спортист е спечелил на олимпийски игри медал за Република България по съответния спорт.
 • Ако федерацията престане да отговаря на изискванията, при които е получен лицензът, е предвидено, че министърът на младежта и спорта го отнема.
 • Изцяло нова е уредбата на обединените спортни клубове, които са сдружения на поне три спортни клуба на територията на една административна област и се създават специално за ползване и управление на спортни обекти и съоръжения. С детайлната уредба на материята в законопроекта относно обединените спортни клубове се създава предпоставка за ефективно и ефикасно управление на спортната база в страната.
 • Предвижда се взаимодействие между институциите в системата на училищното и висшето образование и Антидопинговия център с цел повишаване на информираността на подрастващите относно превенцията на употребата на допинг и вредни за здравето субстанции и методи.
 • Създава се прецизна, изчерпателна и последователна уредба на законодателно ниво на условията за картотекиране на спортистите, правата на професионалните спортисти и спортистите аматьори, условията за отнемане и прекратяване на състезателни права.
 • Обособяване на самостоятелна глава седма, регулираща допинговия контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта. Определението на понятието за „допинг“ и цялостната правна уредба е съобразена със Световния антидопингов кодекс.
 • Законопроектът изчерпателно посочва лицата, които са спортно-педагогически кадри – спортно-педагогическите специалисти и треньорските кадри. С цел разграничаване между кадрите в системата на образованието и тези в спорта се въвежда понятието „треньорски кадри“, което включва треньори и инструктори. В ММС ще се води регистър на треньорските кадри. Поддържането на регистър на треньорските кадри се обуславя от необходимостта да се гарантира наличието на професионални качества на лицата, осъществяващи треньорски услуги, вследствие на което да се осигурят безопасността и здравето на лицата, ползващи тези услуги, голяма част от които са деца и младежи.
 • Регламентира се стопанисването, използването и поддържането на спортни обекти по начин, който да създаде условия за ефективното използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази, привличането на по-сериозни инвестиции за изграждането на нови спортни бази, като същевременно се гарантират публичният или общественият интерес при предоставянето на имот – държавна или общинска собственост. Предвидени са два механизма за предоставяне на спортни обекти – държавна и общинска собственост – отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права – право на ползване и право на строеж.
 • “Бюджетът, с който разполагаме, е 70 милиона лева. Няма такова понятие като “пари от ТОТО-то”. Всички пари за пожизнени премии са от този бюджет. ММС не е социално министерство, не може да се раздават доживотни премии за всеки медал. Нужен е дебат в парламента за премиите и трябва да бъде ясно, че всички средства идват от парите за спорт. Даваме 5,2 млн. в момента, 70 милиона няма да ни стигнат, ако започнем да раздаваме доживотни премии и на всички европейски и световени шампиони, на паралимпийците, на състезателите с увреден слух и др.”, каза министър Кралев.
 • Не може общините да не спазват държавната политика в областта на спорта.
 • “Повечето средства отиват за детско-юношески спорт“
 • ММС приема предложенията на УНСС, на БФ Художествена гимнастика, на БФ Баскетбол.      Относно предложението на БФ Лека атлетика да отпаднат санкциите за федерациите за заловени с допинг спортисти, министър Кралев заяви, че когато става въпрос за национален състезател, федерацията трябва да носи отговорност. “Приемаме да се диференцират санкциите – когато става въпрос за състезатели, които не са част от националните гарнитури, санкциите да бъдат за клуба”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>