Петър Стойчев – Отворено писмо до медиите

Петър Стойчев – Отворено писмо до медиите
User Rating: 5.6 (2 votes)

снимка: webnews.bg

pluvane.net:
*Да си член на ОС на спортна федерация е вероятно въпрос на престиж и самочувствие в миналото и в най-близкото минало. Но днес тази обществена позиция не бива да се ограничава единствено с тези ползи. Всички членове и упълномощени имат тежката задача да носят отговорността за своите решения и даден глас, което ще рече да са добре подготвени и разучили новите текстове на устава на БФПС, както и по другите точки от дневния ред, да имат мнение и да могат да го аргументират. Клубовете би трябвало да са свършили тази работа преди да са изпратили своите членове на ОС.
Гласуването по партийна линия е редно безвъзвратно да остане в миналото като порочна и недемократична практика.
В сряда ( 22 ноември) ще се проведе Общо събрание на Българска федерация по плуване. В тази връзка легендарният ни плувец Петър Стойчев написа отворено писмо до медиите, в което алармира за готвена манипулация и промяна в устава на федерацията. Според Стойчев, по този начин ще отпадне ограничението на мандатите на председателя и генералния секретар. Световният и Европейски шампион в маратонското плуване смята, че  няма необходимост да се дава възможност на когото и да било да векува на ръководна позиция във федерацията.
Вижте ргументите на Петър Стойчев, защо не се налага спешна промяна на Устава на БФПС и/или приемане на нов.

ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ДО МЕДИИТЕ

1.       Няма спешна нужда да се приема нов устав на БФПС дни преди да бъде гласуван нов Закон за спорта. Удачно е това да стане едва след приемането на закона, като новият устав бъде съобразен със следните нови моменти във внесения от МС в Народното събрание законопроект:

1.1.             Със законопроекта се създава възможност спортният клуб да бъде регистриран и като всякакъв вид капиталово търговско дружество, която постановка не е съобразена с проекта за Устав, приет от УС на БФПС (чл.20, ал.1).

1.2.            Предвижда се изискване спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация, което не е отразено в проекта за Устав на БФПС, като същевременно се създава задължение клубовете да имат наети треньорски кадри като изискване за вписването им в регистъра на спортните организации, което не е заложено в проекта за Устав на БФПС (чл.21).

1.3.            Няма съотнасяне на проекта за Устав на БФПС с чл.31 и чл.32 от законопроекта, определящ принципите на дейност и функциите на спортната федерация, които следва да намерят място и в Устава на съответната федерация, няма посочване на актовете, които БФПС може да приема в изпълнение на задължението са да администрира спорта плуване, както и реда за оповестяването им.

1.4.            Отсъства регламент относно новата фигура по чл.81 от законопроекта – Посредник при договаряне за придобиване или трансфер на състезателни права, по отношение на предвиденото в т.3 на ал.1 – съществуване на регистър на лицата, които осъществяват посредничество при съответната спортна федерация.

1.5.             Като цяло нов момент в законопроекта е, че в съответствие с националното и международното законодателство са регламентирани принципите на закона и управлението на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, а именно: законност, защита на обществения интерес, публичност и прозрачност, пропорционалност, координация, отговорност и равни възможности, част от които принципи отсъстват в проекта за Устав.

2.      Чл. 31 в проекта за устав предвижда промяна, с която отпада ограничението на броя на мандатите на Председателя на федерацията (2 поредни, съгласно актуалната редакция на Устава). Към настоящия момент е висящ съдебният спор по отношение на тълкуването на чл.65 от действащия Устав на БФПС, като е уместно да се изчака влизането в сила на съдебно решение, което да уреди въпроса по отношение на поведението на действащия Председател на БФПС и възможността той да е направил опит да заблуди делегатите на предходното изборно ОС на БФПС, за да бъде избран за трети пореден мандат начело на Федерацията. За справка – на първа инстанция е отменен изборът му за трети пореден мандат. Основните аргументи по същество на това искане са, че осъществяването на публичните функции от страна на Председателя на Федерацията предполага наличието на високи ценности, които да позволят на лицето, заемащо тази функция, да надхвърли личните интереси на отделните членове на Федерацията, като работи за общото благо и развитието на спорта от страна на всички клубове и състезатели. Историята е показала, че човешката личност след определен период от време престава да осъществява тези по-високи ценности, а трайното упражняване на власт от едно лице обикновено да има за последица постигането на негативни резултати. В исторически план това е причината и за създаването на подобни правни механизми за времево ограничение на възложените за изпълнение публични функции и правомощия в опит да бъдат преодолени тези изначално присъщи на човека трансформации.

3.      Разпоредбата на чл.72, ал.2 от проекта за Устав противоречи на чл.25, ал.4 и ал.6 от ЗЮЛНЦ, на чл.148 от АПК във връзка с чл.19 от ЗФВС (действащ) и чл.21, ал.1 във вр. с §1, т.2 ДР на АПК, както и на Конституцията на Република България, която предвижда, че всеки акт, с който се накърняват права и законни интереси на нейни граждани, подлежи на съдебен контрол.

     Уважаеми приятели на плувните спортове, винаги през моята кариера съм поставял интересите на България над личните. Участвал съм десетки пъти със здравословни проблеми на различни състезания, но воден единствено от мисълта, че родината ми има шанс да триумфира или нейният представител да се качи на подиума за награждаване ме е карало да стискам зъби и да плувам до края.  

Сега, обаче, ситуацията е съвсем различна. Не мога да мълча и да се правя на ни чул-ни видял. На път сме да станем свидетели на грандиозна измама, която се прави определени лица да имат интерес от това. Поради това, аз ще присъствам в качеството си на делегат и после ще ви уведомя за всичко, което е станало на заседанието. Нищо няма да премълча и всеки, който си позволи да застане на пътя на истината и правдата, ще бъде съобщен от мен пред плувната общественост.

Начинът отново българското плуване да постига спортни резултати не бива да бъде в задкулисието на чиновници или хора, които гледат собствените си интереси и същевременно криещи се зад пост или длъжност във БФПС.

Сигурен съм, че в името на България разумът и професионализмът ще вземат категорично златния медал на предстоящото заседание.

С уважение:

 Петър Стойчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>