Ще продължим ли да превръщаме реалните възможности в утопия?

Ще продължим ли да превръщаме реалните възможности в утопия?
User Rating: 5.8 (4 votes)

За разлика от някои, които смятат, че няма български плувци със значими резултати, за мен постиженията, например на: Петър Божилов, Антъни Иванов  и някои по-млади състезатели са стойностни и това личи от местата, които заемат в европейски и световни ранглисти.  (Антъни Иванов`99 се движи между 16 и 20 място в отделните дисциплини в световните ранглисти за съответната възраст, а Петър Божилов`00 – между 7-11 място. 16:48.03 на 1500м е сериозен резултат, дори за възрастова група 96/97, но не всеки го оценява, а обикновено когато плуват тези момчета – в България трибуните са пусти). Вижте процентите на подобряване на резултатите на Петър Божилов и не се отчайвайте. Вярвам, че за предстоящите стартове Антъни също се е подготвил добре, за да ви покаже редичка със стойности над 100%.
П.Бож.

Тук възникват много интересни въпроси, и то с интригуващи отговори. Как така, без да са чели старите системи и тренировъчни планове (човекът не е учил в НСА и затова се предполага, че не е запознат с тях), тандемът Божилови успява да подобрява постигнатите резултати със завидно постоянство и висок процент стабилност. Нека не забравяме, че Петър Божилов  е плувецът, който счупи най-дълго задържалите се рекорди в българското мъжко плуване. На запад от Драгоман хората веднага биха си задали въпроса как става възможно това да се случи, биха го анализирали  и отчитайки  положителните страни, биха ги внедрили при останалите плувци. Странно е, в обсега ти да се случва нещо толкова нехарактерно, но положително, излизащо извън обичайните рамки на настоящата ситуация в българското плуване, и да не се опиташ да почерпиш опит и да сравниш везните. Не бихме си задавали този въпрос, ако налице съществуваше система, или,  както казват,  стратегическа визия или перспектива. На практика има нареждане  Божилов старши да не се мярка на треньорските сбирки поради липса на ценз. И отново се връщаме на основния въпрос: а защо не съществува система? Върнах се 45 години назад, когато четох публикация на БФПС, писана с маниера на комсомолски отчет, въпреки че авторът има диплома от Америка. И ретроспекцията не помогна да се изясни какво включва системата в България, има ли я въобще и какви резултати постигат отделните й елементи.

Неоспорим е фактът, че сме много далеч от времето, в което системата е била резултатна, а парченцата й  родната Федерация понастоящем бавно събира. На североизток от Шабла днес сме свидетели на толкова силно геополитическо напрежение, че опасността от война е изключително голяма. Въпреки това, усилията на съответната плувна федерация са насочени към оптимизиране системата на подготовка, изграждане, създаване и задържане на състезатели. Ръководството й ясно отчита факта, че живеем в други, различни времена, с кардинално променени параметри и механизми в сферата на плуването и системи за подготовка от времето на социализма нямат никакъв шанс да произведат конкурентен продукт,   поради факта, че основата, на която са градени, вече не съществува.

На кого не му е ясно, че само с финансиране от тотализатора и МФВС е нереалистично да се опитваме да догонваме останалите нации в който и да е спорт. Строят се спортни площадки и зали на неочаквани места. Всички имат нужда от тях, както в малките населени места, така и в  големия град. Добре, но какво ще е състоянието на тези съоръжения след няколко години. В населено място, където само кметът е на твърда заплата, как ще се отделят средства за поддръжка на съоръженията и какво ще се случи след 3 години, когато се усетят последствията от ниската раждаемост, породена от вторичния фактор – икономическа криза, и дали тогава политическите партии ще постоянстват в решимостта да градят и поддържат спортни съоръжения в период, лишен от  избори. И за да ви е по-лесно да си го представите, минете покрай новопостроена спортна площадка в слабо населен или малцинствен район – при по-голяма инициативност бихте си докарали някой страничен лев от рециклиране на стъкло.

Дали  не е време да се изгради нова система, която има за основа новите икономически реалности и по възможност да е максимално неподатлива на политическите пристрастия и оформената от тях конюнктура. Ако БФПС постигне такава промяна, това ще и позволи да застане много по-напред от всички останали федерации в страната и ще успее не само да задържи, но и да привлича нови фенове на водните спортове. Тук трябва дебело да се подчертае, че Георги Дангалаков, като селекционер на националния отбор, и Таня Богомилова, като генерален секретар, не са необходимите и достатъчни условия за да започне каквато и да е реформа. Необходима е активност от Общото събрание и отделните комисии, т.е. активност от всички. Какво би станало ако:

 •  Отчитаме, че сегашната система  хич я няма и при нея се работи само на парче, при което много от талантите или се изпускат, или не могат да се реализират поради ред причини
 • Няма я основата, обуславяща възможност да се постигнат високи резултати, поради факта, че от 25 години сменяме системата и тази основа е разбита и загубена
 • Така и така родителят плаща всичко, нека той да има ведуща роля в основата  и граденето на новата система. Всички финансови източници да са като външни въздействия  на новата система.

 

fig 4

В предложената схема, която няма претенцията да е правилна и изчерпателна, може да се проследят няколко връзки, като:
 • Предимствата, осигурявани от Федерацията, преминават през спортната общинска структура. Общинската власт се очаква да е точно информирана и да съблюдава спазването в пълния обем на предоставените предимства от страна на Федерацията. Това изисква обаче добро взаимодействие между общини и Федерация, за което БФПС трябва сериозно да се потруди за да стане факт. Постигането на определени спортни резултати пък задължава Федерацията да обърне внимание на съответния спортист и да информира местната власт, че на нейната територия съществува състезател с определени успехи и той ще ползва определен пакет от предимства. Така общинската спортна структура ще може да планира и осигури и съответното допълнително  стимулиране съобразно местните правила и разпоредби
 • Не по-маловажно е да се осъществява и поддържа взаимодействие между родители и спортния клуб. Не случайно е избрана именно този формула, която осигурява родителите да имат и усещат подкрепата и разбирането на клубното ръководство,а не само на треньора
 • Родител и спортен клуб са двата субекта, въздействащи върху състезателя, при което спортният клуб има пряко действие. С напредването на резултатите родителската помощ се споделя все повече с помощ от Федерацията и в по-малка степен от общината. Тук Федерацията пряко помага на родителя чрез подсигуряване на различни предимства. Средства за възстановяване, възстановителни процедури, консултации с различни специалисти, лагер сборове, където състезателят се ползва от пълен пансион и др., докато ролята на общината е свързана главно с материалната база и подсигуряване на различни поощрения. Повечето състезатели, възпитаници на спортните училища, тренират по задължение, мотивацията е ниска и обикновено се отсява „масата“ и се работи с единици, но дори и за тези единици трябва се положат специални усилия да бъдат задържани и да останат в спорта – финансово стимулиране и различните облаги

Основната помощ от страна на Федерацията, обаче, трябва да бъде осъществявана в съвсем друго направление, ако наистина имаме стратегическата цел да развиваме този спорт и да можем да се мерим с водещите сили в него. Колкото и да е чудно за някои, това направление е свързано с училището. Трябва да осъзнаем, че потенциалът на Федерацията като обществена организация с не стопанска цел понастоящем се използва в рамките около 5-6%. Какво може да повиши процентната реализация на този потенциал:

 • Ангажирането на Федерацията със съдействие за  включване  към индивидуални планове на обучение на състезатели от спортните училища, постигнали определено ниво точки по FINA, както и аналогично на такива плувци, възпитаници на други училища и гимназии
 • Осигуряване на индивидуални стипендии за тези състезатели от самата Федерация
 • Осигуряване  на водещи учители, по основните предмети, в съответните населени места, които да участват в осъществяването на индивидуалните планове, което чувствително ще засили желанието на родители и спортисти да участват в такива програми поради факта,че така ще им бъде гарантиран висок стандарт на обучение

Преди не беше проблем и сега, при наличието на множество програми от ЕС, не би трябвало да има сериозни трудности пред Федерацията да се осъществяват предимства при обучението на състезатели с високи постижения в наши вузове, предлагащи атрактивни специалности. Усещането, че Федерацията се грижи водещите й състезатели да получат добро образование, което ще им подсигури добра реализация  след приключване на състезателната дейност, би трябвало да доведе до увеличаване възрастта на прекратяване с активните занимания. Колкото по-плътно стои Федерацията до спортиста и го  подкрепя до момента на реализация, толкова по-скоро можем да очакваме призови класирания на европейски и световни форуми.
Високо ще бъде оценено и съдействието на Федерацията при кандидатстването в университети извън страната. Хитът от последните години – Германия, не осъществява специални преференции при високи спортни резултати. Англия е с много висока конкуренция при кандидатстване, което не означава, че е невъзможно обучението там, но има и други държави в Европа със стойностни постижения в плуването и атрактивни университети, които по различни програми, със съдействието на Федерацията, могат да обучават наши спортисти. Но избирането на чуждо учебно заведение (висше или средно) е желателно да бъде насочвано към държави, в които правилникът на местната федерация позволява българските плувци да продължават да се състезават на наши държавни първенства и да участват във важни плувни състезания. Това по най-естествен начин ще спомогне да не се прекъсва връзката с перспективните ни състезатели, те да остават част от плувната ни система и да усещат родната Федерация като защитна стена зад гърба си.
Всяка една, макар и не толкова значима ангажираност на Федерацията в обучението на водещите състезатели, значително ще подобри възможностите за по-дълго присъствие на състезателите по сините коридори, от което ще спечелят всички водни спортове.
Не трябва да неглижираме обаче и другата много важна зависимост: Федерация-треньор. Колко са треньорите с повече от 5 курса специализации/обучения през последните, да кажем, 5 години? Необходимо е да се положат огромни усилия в това направление. И тук Федерацията е изправена пред предизвикателството как да направи тези форми на обучение факт, неизменна част от системата.

Преди година Руската, сега – и Украинската, федерации правят кардинални структурни промени. Там са налични гъвкавост и активно търсене на решения съобразно новите тенденции в менажирането на спорта в световен мащаб. Водещите състезатели уверено могат да разчитат на финансовото съдействие от страна на Федерациите си при осъществяването на личен избор да се тренира в който и да е чужд елитен клуб с голяма вътрешна конкуренция. За тези Федерации няма значение къде ще се провежда основната подготовка на елитните им спортисти (дали у дома, дали навън), щом това води до резултати – осигуряват ги финансово, предоставят им съдействието и подкрепата си, а опитът отвън неминуемо ще донесе позитиви в развитието и изграждането на родното плуване и методики. Но в същото време въпросните Федерации не подценяват тясната връзка със съответните състезатели, не се подценява и работата върху психологическата нагласа и националното себе усещане.


Вижте интервюто с Президента на Украинската федерация по плуване Дмитрий Качуровски

 

А ние си оставаме в същите неопределени позиции и в  унес наблюдаваме как ДРУГИТЕ, много бързо, се озовават в групата на водещите. В наскоро публикуваните официални младежки световни рекорди руски плувци притежават 10 от тях, а украинските – 2. Усещането е, че в началото на олимпийската 2016 много повече ще са плувците от тези държави, близко до рекордите, и главно благодарение на промените, предприети от федерациите им.

Ще кажат: пари няма. Но по този въпрос вече се говори много и нашироко. Надълго беше коментиран и бюджетът на Федерацията. Пари, отделени за високо спортно майсторство има. Въпрос на работа и инициативност на Общото събрание на УС на БФПС да вземе решение как да се употребят те, така че резултатът да бъде с значимо ниво на ефективност. В началото вероятно могат да бъдат обхванати само малък брой спортисти, показващи високи резултати по точковата система на ФИНА, но този шанс трябва да им се даде. При правилна стратегия и избистрена система за развитие можем да задържим и развием днешните си таланти, а това ще повлече след себе си нови хоризонти и славните времена в българското плуване от миналото няма да останат по пожълтелите страници на старите вестници. За да се осъществи това, трябва да повярваме, че тези възможности не са изгубени – трябва само да ги потърсим и поработим за осъществяването им. Така че,  идете подготвени на Общото събрание на УС на БФПС  и не спете там!

7 Comments

 1. Ivo Dimov  /  08.04.2014, 19:57 Reply

  Факт- Таня е велика плувкиня, но няма нужния капацитет за ръководител. А и колко време не се научи. Факт- Гого няма нито един състезател създаден от „а“ до „я“ за голямата сцена, а се тупа в гърдите. Плуването ни в надолу заради тях.
  Таня беше готова състезателка когато и стана треньор. Но не той е истинския виновник за успеха и!

 2. Борис Божилов
  Бруно  /  08.04.2014, 21:25 Reply

  Пиша шест , по шестобалната система на статията ! Сериозен разбор и вникване в нещата. Обаче: Според мен всичко изложено в нея е само прекрасно пожелание и е неоправдано оптимистично. Реалноста е толкова по-гадна и без изход , че просто не виждам как ще се променят нещата. За пример привеждам гореописания млад плувец П.Божилов , мой син и състезател. Вместо да се подкрепя по всякакъв начин и при всяка възможност и да се използва инерцията и тласъка който съм създал , отговорните фактори , отговарящи за басейните ни забраниха да се тренираме на Диана…да Пешо можело да идва (понеже е в спортното и е, и триатлонец) , но без треньора си !?! При личен разговор , относно проблема с Аврамчев – лицето номер 1 в плуването в момента , човека чистосърдечно си ме нарече -“ти си господин никой “ , „оди се ш….й“ , „не дай си боже детето ти да успее“ и ме произведе във всякакви мъжки и женски полови органи и нещата около тях !! С две думи , докато тази компанийка управлява българското плуване , нищо добро не го чака ! Хората си имат съвсем други задачи , цели и стремления , слабо ги интересуват високите спортни резултати и в главичките им мислите им са в съвсем друга посока !

 3. pluvane.net
  admin  /  10.04.2014, 13:04 Reply

  Не са достатъчни Таня Богомилова и Георги Дангалаков, за да се постигне обрат в политиката на БФПС. Не е необходимо да се мери кой колко е дал или може да даде. Въпросът е всички ангажирани да подхождат отговорно и инициативно към работатта си в БФПС и Общото събрание и да дават максималното, което им позволяват възможностите.
  Да не определяме отговорността за дейността на Федерацията единствено върху един или двама – тя не е само тяхна!

 4. Мария Бинева  /  10.04.2014, 20:42 Reply

  От как свят светува,българинът разбира от три неща:спорт,медицина и политика.Дай му да дава мнение и „акъл“, в критиките си е ненадминат.Ще цитирам Великия Чудомир:…пази Боже, критикари като нашето магаре!“Това само като предисловие.
  Няма нищо лошо в това да имаш гражданска позиция по наболели проблеми, да анализираш и се стремиш с разумни доводи да промениш нещата към по-добро.Похвално е!Една идея или теоретична разработка трябва да стъпи на определени ФАКТИ, Трябва задълбочено проучване,познаване на законовата и подзаконова нормативна уредба.НА ПЪРВО МЯСТО Е НЕОБХОДИМА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ!Да си зададеш въпроса, достатъчно ли е да дадеш пример с друга страна, без да си наясно, как е постигнато ТАМ В ДРУГАТА СТРАНА. Запознат ли си с автономията на управление на общините, на училищата; докъде се простират правомощията на една федерация; доколко ръководствата на спортните клубове биха допуснали намеса „от горе“ в тяхната политика на организация и развитие на клуба.Достатъчно ли е да се преведе една чужда статия и тя да се превърне в панацея за решаване на нашите проблеми?!Все въпроси, на които не срещнах отговор в статията на г-н Конкеев,при това с доста претенциозно заглавие.Били се променила „картината“ на плувните ни спортове с виевати намеци за смяна на ръководството на БФПС, с внушения, на Общото събрание клубовете да изразят недвусмислен протест срещу същото ръководство, както е модно днес за щяло и не шяло да се излиза на улицата… АКО по- задълбочено се прочетат препоръките към Федерацията, става ясно, че се апелира към централизирано управление на плуването от страна на БФПС.До болка позната схема от недалечната комунистическа демагогия.Не е толкова трудно да се сетим,че спортът в Русия и Украйна се управлява по тази схема.Трябва ли да я следваме?Верижна реакция-един въпрос отваря друг и т.н.Много фразеология,много политиканство,пак по български, оставя неприятното чувство на лош вкус, да омаловажиш нечие действие, да неглижираш нечие образование….жалко,много жалко!
  Толкова по статията.
  Много е грозно, когато нямаш състоятелни доводи да нападаш личността на даден човек! Всеки и всичко да ти са виновни, а ти чист като сълза и винаги прав.
  Да развяваш гордо комплексите си, скрити зад надути празни фрази, да се поставяш в центъра и да завърташ света около себе си, е меко казано глупаво.Визирам коментара на така наречения Бруно.Много познат типаж,описан в някои специализирани издания и все по- често срещан да заявява гръмогласно себе си. Прилича ми на Тарзан…. толкова много „АЗ“,толкова много крясък!Останалото е NO COMMENT!

 5. Борис Божилов
  Бруно  /  11.04.2014, 20:34 Reply

  Еха , нямате грешка г-жо Бинева. Какво се огледахте в мен , с какво ви подразних ? Кое , завъртам около себе си , какъв свят , кави „5 лева“…!? Чудя се , а бе , тая жена , дали пък не е права , нужно ли е да се боря нещата да се оправят в българското плуване , заслужава ли си , налага ли се да го правя !? Еми , ДА – налага се многоуважама госпожо! 1-во Сина ми колкото и нескромно да звучи е на най-предно място в световните класации за съответната възраст (заедно с А.Иванов и може би малкото Кадоглу) , 2-ро По процентната система за оценка качеството на плувеца (независимо от пол , възраст и дисциплина) , която съм 100% сигурен не познавате , пак сме на 1 или 2-ро място в Бг. , 3-то. До този момент , от БФПС са ни помогнали единствено за пребиваването на турнира в Солун , заедно с другите „разширени“ национали. Демек до този момент , ВИЕ -управляващите , спъвате дете което успява , не му помагате , и даже му ПРЕЧИТЕ да тренира пълноценно , въпреки че праскате четвърт милион за софийския басейн „Диана“ , който ни е на 10 мин. от къщи. Защо да не питам , защо да не поискам ? И Библията е казано „поискай и ще ти се даде“ , е поисках и вашия водач , знаете как ме нарече. 4-то Защо трябва да съм скромен и да не изтъквам постиженията ни ? Искате от мен да съм срамежлив и свенлив , и да се моля да ни забележите ли ? До кога г-жо Бинева , до Олимпиадата ли? Защо да не се афиширам ? Аз успявам , макар и на мускули! Вашата политика -НЕ ! 5-то Аз НЯМАМ време , защото спорта е до време , ако на вас не ви пука за сега ,за този момент , за тази и другата година ,то на мен ми пука. Не се ли реши този проблем скоро , ще обречете и останалите талантливи деца идващи от долу на забвение ! 6-то Дълбоко съм убеден и съм кристално наясно че там при вас не се мисли въобще капитално , мащабно и с поглед в бъдещето. Гледате нещата до 3-4 месеца напред , изхвърляте се ургуляшката за дадени форуми , работите на парче , за своите , и тотално прецаквате другите , инакомислещите ! Всеки от ръководството е захапал някаква „цицка“ и въобще не го е еня , какво се случва извън неговия сектор. Един добър човек ми каза , относно ситуацията при вас – „всичко се прави за пари“… Ако , не разбирате това , и не се борите с тази порочна практика – мястото ви въобще не е там. 7-мо Защо да не се сравняваме със Сърбите ? Дължавата претърпя няколко войни , по-малка е , но успява , Унгария също , Гърция -също , Дания , Холандия , все са държави с нашите габарити. Не се ли сравняваме ще си останем в трета -глуха ! 8-мо Какво ви плаши – смяната на ръководството ? Да не сте , несменяеми ? Има си правила , свобода на свободното слово , не се плашете от критики. Истината е че ВИЕ (защото сте член на сегашното управление) сте най-слабото управление на българското плуване ! Никога плуването не е било толкова мижаво и никакво. Нямате никакви ,дори посредствени успехи от големите международни форуми , съсипвате успешно масовоста , монополизарете по градове спорта , и правите така че ПАРИТЕ не достигат до спортистите ! Женското плуване – УМРЯ ! А , мъжете и жените плуващи след 18 години са 20-тина , плюс разни пичове ветерани , които стават първи , а пък 14 годишните втори ! Това е СРАМ , госпожо .

 6. Мария Бинева  /  12.04.2014, 15:35 Reply

  През страстната седмица в навечерието на Великден,повече от всякога се изисква СМИРЕНИЕ!СМИРЕНИЕ!СМИРЕНИЕ!
  Пожелавам на Вашето момче,здраве,сили,воля, заслужени успехи,спортни върхове и завидно спортно дълголетие!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>