Има или няма рекорд

Има или няма рекорд
User Rating: 5.7 (7 votes)
Навлизаме в месеците с най-голяма възможност за изява на плувни форуми. Започна и регистрирането на рекордни постижения. Дали сме наясно с правилата, въведени наскоро от БФПС за признаване на тези рекорди.

Формулировката „най-добро постижение“, въведена преди време вече е в историята. Може би защото е много дълга, а може би защото съставителите на наредби в БФПС направиха справка с устава и по точно раздел“ права и задължения „ чл.24 (Чл.24. Обявява ежегодно държавните първенства и рекорди по плувните спортове за съответните възрастови групи.).

Не само това обаче е промяната в новото издание на наредбата. Съществуват и други още по- съществени промени. Новата наредба за 2013-2016 в раздела си XII, отнасящ се за „Поставяне на Национални Рекорди“, изглежда така:

Новата наредба за 2013-2016 в раздела си XII отнасящ се за „Поставяне на Национални Рекорди“ изглежда така:

ХІІ. ПОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ РЕКОРДИ

 1. Национални рекорди на 25м. и 50м. басейни се поставят в стиловете и дистанциите,

включени в програмите на ФИНА за провеждане на Световни първенства.

2. Състезатели, поставили национални рекорди в официални състезания от календарите на

БФПС, ЛЕН, ФИНА и др. континентални първенства, следва да са редовно картотекирани в БФПС

български граждани.

3. Национални рекорди поставени извън календара на БФПС се зачитат единствено, когато

са регистрирани в първенства от календара на ЛЕН, ФИНА и др. континентални първенства и е

представен до 5 дни след състезанието официален протокол, в което е постигнат резултата, с

подпис и печат от Главния съдия.

4. Национални рекорди се утвърждават от УС на БФПС, ако са регистрирани само с

електронно измервателна уредба.

5. По време на едно състезание, в определена дисциплина, националният рекорд, може

да бъде подобряван многократно от един или няколко състезатели/ки. Всички резултати се

утвърждават, ако са постигнати в различни серии (стартове), но се признава само последно

направения рекорд. Главният съдия попълва и подписва специална форма с данните за

постигнатия резултат.

6. БФПС регистрира националните рекорди в отделните стилове и дистанции, за всички

възрастови групи (упоменати в раздел VІІ), за които важи годината на раждане.

7. Състезатели/ки от по‐ниска възрастова група, могат да поставят рекорди и в по‐горни

възрасти.

8. Извънредни стартове в Държавните първенства, категорично, не се допускат.

Старата наредба определяше реда на регистрацията на рекорди така:

 ХІІ. ПОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ РЕКОРДИ.

.

1. Национални рекорди на 25 и 50 м басейн се поставят в стиловете и дистанциите, включени в

програмите на ФИНА за провеждане на световни първенства.

2. Състезатели, поставили национални рекорди, следва да са редовно картотекирани в БФПС

български граждани.

3. Национални рекорди се поставят в официални състезания или в нарочно организирани стартове

предварително заявени в БФПС 3 дни преди провеждането им.

4. Национални рекорди се утвърждават от УС на БФПС, ако са регистрирани с автоматично

измервателна уредба или три дигитални часовника. Главният съдия представя в БФПС попълнена

специална форма с данните за постигнатия резултат.

5. По време на едно състезание, в определена дисциплина националният рекорд може да бъде

подобряван от един или няколкократно от един или няколко състезатели/ки. Всички резултати се

утвърждават, ако са постигнати в различни серии (стартове).

6. БФПС регистрира национални рекорди в отделните стилове и дистанции за всички възрастови

групи (упоменати в раздел VІІ), за които важи годината на раждане.

7. Състезатели/ки от по-ниска възрастова група могат да поставят рекорди и в по-горните.

Както при новата, така и при старата, забелязваме едно „неудобство“, изразяващо се в липсата на 50м дистанции  в програмата на „Деца“ и „Младша“ в дисциплините бътерфлай , гръб и бруст, когато т.1 определя: „поставят в стиловете и дистанциите, включени в програмите на ФИНА за провеждане на Световни първенства“.

Възниква въпросът, как да се подобри даден рекорд, след като в програмата на родната Федерация тази дисциплина липсва. Наредбата в точка 7 дава възможност да поставяш рекорди и в по-горни групи, но как да стане това, когато тези възрасти не могат да участват в състезанието за по-големите поради възрастово ограничение, което съставителите са поставили напълно основателно. При тези условия решението е да се търсят турнири в които това може да стане. У нас турнирите,  включени в календара на БФПС (изискване на т.3) са нула, дори „Замората“ и „Открий себе си“ не са включени. Нашите плувци в този период могат да поставят рекорди само в турнири извън страната. Управлението на спортната форма е доста трудна материя, дори и за опитни треньори (Нешка Робева все още чака някой треньор да и обясни, как се постига то)  и това налага да се търсят повече възможности от предоставяните на националните първенства.

Такива възможности се намират в турнирите извън България. Тук обаче има много „нови правила“. Така достигнахме до много изменената т.3. Става ясно, че рекорди извън календара на БФПС вече можеш да поставяш само на първенства включени в календара на ЛЕН и ФИНА. Формулировката   „и др. континентални първенства“  е доста мъглява понеже няма дефинирано понятието-континентално първенство. Според най-видния деятел на БОК Иван Славков континентални първенства отдавна няма. Така че, дефинирането на това понятие от страна на БФПС е наложително. Беглия преглед на календара на ЛЕН и ФИНА създава впечатлението, че за да поставяш рекорди навън ти трябват сериозни финансови ресурси. “Първенствата“ от тези календари са на стотици километри от границата ни и в големия процент от случаите няма директни полети до там, и то в градове с висок стандарт. Това ново изискване допълнително натоварва финансово състезателите (Чл.4/1/ БФПС се определя като организация за извършване на дейност в обществена полза). През новия период 2013-2016 наредбата задължава състезателите да се съобразяват с категорията на турнира (дали е включен в календарите на ЛЕН и ФИНА) когато кандидатстват за признаване на рекорд. Странното обаче идва и от изискването за подпис и печат от страна на главния съдия. При условие, че организаторът е изпълнил всички изисквания на ЛЕН и ФИНА, за да бъде дадения турнир включен в календара им, се появяват някакви „странни субекти“ от България и му искат подпис и печат. Изпада се в неловката ситуация да се поставя под съмнение оторизацията на турнира, а и компетентността на въпросния съдия, изисквайки такива допълнителни заверки (публикуването на резултата на официалната страница на турнира става след като главния съдия е одобрил протокола). Далеч съм от това да си помисля, колко главни съдии на запад от София имат печат (така е написано „подпис и печат от Главния съдия“). В България колко са?

Между другото, колко са съдиите в България с международна категория? Само бих искал да припомня едно задължение на БФПС вменено от Чл.20 (Чл.20. Подготвя специализирани технически и административни кадри за плувните спортове) и няма да търся, как се изпълнява той. Поставяш рекорд, при което трябва да си горд, и веднага след това си в неловката ситуация да молиш за такива дребни неща, озадачавайки Главния Съдия с това, дали в тази България знаят какво са подписвали при приемането им в ЕС (признаването на документи издадени от други членки на общността), дали са чели Бялата книга на спорта на ЕК и знаят ли правилата на ЛЕН и ФИНА. Но и това не е всичко, с което този съдия трябва да се сблъска. Ако се получи така, че в различните серии наши състезатели поставят рекорди, то Главният Съдия  „попълва и подписва специална форма“. На какъв език, по кое правило  и къде е се намира образеца на тази форма, дори ако е форма на ФИНА. Тези подробности е наложително да бъдат указани за улеснение. Има ли някой идея колко неприятно и трудно е да се сдобиеш с тези документи? Нали „всичко го има в интернет“? Да, има го, и затова е поставено изискването за 5 дни (какви работни или календарни, а по празниците и други неработни дни как смятаме).

Запознавайки се с т.6 още веднъж се осведомяваме, че национални рекорди съществуват за всички възрастови групи. Интересно защо в официалния сайт няма рекорд на задължителната дисциплина при „Златна Рибка“ момчета 200м св.ст. Май това лято момчетата не са плували задължителните 200м св.ст. Може и да се забележи, че при момичетата все още таблицата с рекордите включва повече дисциплини от тази при момчетата. Страницата на БФПС е информативна, затова не се притеснявайте от такива непълноти. Да, но когато ни информират за най-стария рекорд, ситуацията се променя.

Най-старият рекорд в женското плуване (50м басейн – 400 съчетано плуване 4:49,25) принадлежи на Соня Дангалакова от 26.07.1980, поставен в Москва. Съществува обаче и по-стар, на Таня Богомилова (50м басейн -200м бруст. 2.35,00), поставен в София на 06.06.1980 за девойки старша. Но има и още по стари, които изплуваха при постването на пълната гама от дисциплини при момичета от„Златна Рибка“. Там рекордът на Илина Ковачева (1963г) от Левски–Спартак на 100м бруст от 1:34.00 е с един ден по-стар от рекорда на Силвия Дончева (1963г) от Славия на 100м гръб – 1:28,60, поставен на 29.07.1973, като и двата рекорда са поставени на първенството в Сандански. На 25м басейн най-стар е рекордът на 100м св.ст. – 59.40 за девойки младша, поставен от Радосвета Чинкова Локомотив Пд. на 20.03.1976 в София. Забележете, че повечето рекорди завършват на „0“, което навежда на мисълта, че не са измерени с електронна уредба (чл.4) и се поражда необходимостта те да бъдат „приравнени“, ако желаем да сме коректни. Въпрос на уважение от страна на всеки член на Федерацията.

Както се досещаме от гореизложеното, последното издание на наредбата въвежда нови правила, които допълнително ще усложнят създадената вече „каша“ в статистиката на рекордите. Присъствието, и преди и сега, на „дистанциите, включени в програмите на ФИНА за провеждане на Световни първенства“ предполага, че те са включени за всички възрасти, така че е непонятно защо при малките доскоро се водеха само 50м. Това създаде предпоставки сега да съществува колебание рекорди в определени възрасти дали наистина са рекорди. Колебания, произтичащи от факта, че определени състезатели (и то не малък брой) са плували през различните години под тези рекорди на турнири извън календара (но дори и на турнири в календара – „Замората“) и само липсата на обявен рекорд в тези дистанции са причината да не се предоставят документите за признаване в 5 дневния срок. Възниква сериозният въпрос: как ще установим действителната стойност на рекордното време, за да не компрометираме самата листа.

Отделно се получава, че до вчера признавахме рекордите от даден турнир,  а днес вече не, понеже не е в листата на  ЛЕН и ФИНА. Твърди се, че в турнирите на ЛЕН и ФИНА хронометрите мерят друго. Така е, нима не знаете, че те са подложени на периодично калибриране, извършено съгласно споразумението MRA  на BIPM (Appendix C) и притежават технически досиета с надлежно вписани протоколи от последващи проверки, също както за нашата „Colorado Time System“ това се изпълнява съгласно изискванията на ДАМТН и ЗИ.

Нека не забравяме, че БФПС е  организация за извършване на дейност в обществена полза и по никакъв, наистина по никакъв начин не може да си позволи да поставя двойни стандарти и затова трябва да намери начин да се изгладят несъответствията в наредбата и да си попълни таблиците за рекордите в съответствие с изискванията и измененията й.

 

фото: media.economist

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>